Fullbordat terroristbrott

Det förekommer en del diskussioner om hur attentatet vid Drottninggatan ska klassificeras i juridiskt avseende. Vissa ifrågasätter att händelsen har kallats för ett terroristbrott eftersom bombmannen inte lyckades döda någon (annan).

Resonemangen bygger i stort sett på en missuppfattning av lagen. Det som inträffade på Olof Palmes gata och Bryggargatan i lördags är faktiskt fullbordade brott, nämligen allmänfarlig ödeläggelse, se 13 kap 3 § i brottsbalken (1962:700):

Den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan sådan ofärd och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för allmänfarlig ödeläggelse till fängelse, lägst två och högst åtta år.

Eftersom det var sprängdåd riktade mot civila personer där avsikten var att framkalla fruktan hos befolkningen och påverka vår inrikes- och utrikespolitik så handlar det dessutom om ett fullbordat terroristbrott, se 2 § i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott:

För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Allmänfarlig ödeläggelse är ett av de brott som enligt 3 § i samma lag kan utgöra terroristbrott, se punkten 8.

Att gärningarna klassas som terroristbrott innebär att straffskalan ökar så att det exempelvis blir möjligt att döma till livstids fängelse.

Det faktum att ingen dog eller skadades allvarligt påverkar alltså inte alls brottsrubriceringen. Det är den fara som brottet framkallar, tillsammans med den psykologiska och politiska effekten på samhället som gör att det klassas som ett terroristbrott.

Eftersom terroristbrottet är fullbordat, har bombmannens medhjälpare allra minst gjort sig skyldiga till anstiftan eller medhjälp till fullbordat terroristbrott. Men de skulle också kunna vara medgärningsmän om de var närvarade och utförde någon del av attentatet.

Det handlar alltså om extremt allvarlig brottslighet, som det är mycket olämpligt att tona ner.


Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: