Ny amerikansk militärdoktrin

Vart fjärde år antas en reviderad programförklaring för USA:s krigsmakt, The Quadrennial Defence Review (QDR). Ett utkast till 2010 års QDR finns att läsa på Scribd.

Av utkastet framgår att USA delvis kommer att överge sin traditionella militärdoktrin, som innebär att USA samtidigt ska kunna utkämpa två fullskaliga konventionella krig på olika ställen i världen. Istället ska USA:s krigsmakt ställas om till att bemöta en mängd spridda hot av olika slag över hela världen och på hemmaplan. Detta omfattar naturligtvis upprorsbekämpning och antiterroristoperationer, men även skydd mot cyberkrig och rymdkrig (tex. angrepp på satelliter).

Förmågan att hantera två konventionella krig på olika platser ska ändras till en förmåga att hantera två olika regionala konflikter samtidigt som man löser en mängd mindre uppgifter över hela världen. Omställningen är således en ren anpassning till de senaste årens verklighet, där storskaliga krig inte har kunnat lösa hoten mot amerikanska intressen.

Frågan är dock vad den reviderade militärdoktrinen innebär för framtiden. Det är ganska klart att stormakterna i öst har utnyttjat USA:s krig mot terrorn för att stärka sin politiska och militära betydelse i världen. Exempelvis så satsar Ryssland nu på att bygga upp sin konventionella krigsmakt till storskalig nivå. Om USA planerar att samtidigt skala ner sin operationella inriktning så kan detta naturligtvis påverka maktbalansen, särskilt i områdena närmast till söder och väster om Ryssland.

Bortsett från utökat missilskydd kommer USA inte att förstärka sin militära närvaro i Europa. Detta kommer sannolikt att innebära att Ryssland kommer att kunna omsätta sin ökande militära styrka till ökat politiskt inflytande. För Sveriges del innebär det att det förmodligen kommer att saknas effektiv motvikt till rysk påverkan i Baltikum eller Kaukasus.

Samtidigt innebär den allt högre tekniska nivån på USA:s styrkor och operationer att Sverige kommer att få svårt att bidra med något i internationella insatser. Exempelvis slår QDR fast att en god tillgång på helikoptrar är en nödvändig förutsättning för den typ av operationer som utförs i Afghanistan. Således kommer USA att utöka sin helikopterflotta. Den totala avsaknaden av användbara helikoptrar är ju en av det svenska insatsförsvarets mest uppenbara akilleshälar.

För Sveriges del bör den reviderade amerikanska militärdoktrinen betyda två saker. För det första bör vi ändra inriktning så att vårt eget försvar blir tydligt inriktat på att agera i och omkring Sverige. För det andra bör vi nog ändra inriktning på våra internationella insatser så att vi ställer upp ett fåtal förband med specialförmågor som efterfrågas internationellt.

Därmed skulle vi både kunna motverka militära påtryckningar i vårt närområde och bidra med svensk trupp i internationella insatser.

CNN SvD

One Response to Ny amerikansk militärdoktrin

  1. Arne Strand. skriver:

    En Ny Svensk Militärdoktrin ?

    För Sveriges del bör den reviderade amerikanska militärdoktrinen betyda två saker. För det första bör vi ändra inriktning så att vårt eget försvar blir tydligt inriktat på att agera i och omkring Sverige. För det andra bör vi nog ändra inriktning på våra internationella insatser så att vi ställer upp ett fåtal förband med specialförmågor

    Arne Strand.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: