Obamanomics

Obamas första svåra prövning blir att lotsa sitt stora stimulanspaket genom senaten.

obama2Motståndet är stort framför allt på den republikanska sidan men även bland vissa demokrater. Ett stimulanspaket där staten blandar sig i samhällsekonomin på detaljnivå strider mot decennier av marknadsliberalt tänkande i USA.

Därför är det nödvändigt för Obama att få minst 60 senatorsröster för att förhindra den fördröjningstaktik som kallas filibuster, nämligen att motståndarna talar oavbrutet för att hindra en omröstning. Det krävs 60 röster för att avbryta en filibuster.

Obama har en stor poäng med sitt stimulanspaket. Det viktigaste är att återskapa förtroendet för ekonomin och förhindra massarbetslöshet under tiden som ekonomi tar fart igen. Åtgärderna är således sekundära men det mesta som Obama föreslår innebär nytta för det civila samhället.

Däri ligger paradoxen i motståndet mot Obamas stimulanspaket. Få konservativa motsätter sig att  staten slösar bort astronomiska belopp på improduktiv krigföring i mellanöstern men de tycker inte att man kan använda pengarna till nytta för den egna befolkningens.

Således hoppas jag att Obama får paketet genom senaten på tisdag och att vi får en ny förebild för bekämpning av alltför kraftiga ekonomiska pendelrörelser.

Mer läsning : SvD : SvD : SvD : SvD : SvD : SvD : DN

Annonser

16 Responses to Obamanomics

 1. hpx83 skriver:

  Har du läst vad förslaget innehåller? Annars kanske du borde göra det innan du propagerar för det. Utöver det, har du läst vad ekonomer kom fram till gällande Keynesianism innan finanskrisen (varpå de glömde bort det i rena paniken?) Det kan också vara en bra idé.

 2. andersonchris skriver:

  Naturligtvis. Jag bekänner mig inte till ekonomismen. Den har visat sig ha fel alltför många gånger, inte minst nu.

  Keynesianismen i sin ursprungsform fungerar förmodligen inte så väl i det globaliserade samhället eftersom ingen stat har råd att ta över efterfrågan helt och hållet.

  Att däremot ge ekonomin lite konstgjord andning medan den återhämtar sig ser jag som gott. Alternativet, att låta ekonomin gå in i fritt fall med konkurser och massarbetslöshet leder bara till katastrof.

  Obamas åtgärder är också riktade på så sätt att de inte slår ut den naturliga konkurrensen. Framför allt är de inriktade på nyttiga åtgärder som annars inte skulle bli gjorda.

  Den ekonomiska krisen är ju framför allt skapad av psykologiska effekter, först i form av överdriven efterfrågan och sedan i form av totalt bortfall av efterfrågan. Efterfrågebortfallet drabbar ju även de mest skickliga av företag, som de japanska biltillverkare som aldrig tidigare har gjort förluster.

  Att hindra viktiga beståndsdelar i ekonomin och samhällslivet från att gå i konkurs är bara vettigt. Stora amerikanska stimulanspaket har dessutom funkat tidigare, i USA på 1930-talet och i Tyskland på 1940-talet.

  Aldrig någonsin att jag skulle låta ekonomer styra, de är alltför ideologiska utan att själva inse det.

 3. salle skriver:

  Den 9 februari till den 13 februari ska det tydligen något hända på
  aktiemarknaden enligt FeverIAm och REINHARDT.

  Jag har kollat på videor på YouTube av
  Max Keiser, Peter Schiff, Jim Rogers, Nouriel Roubini, Marc Faber, FeverIAm osv….
  och har fått en ganska dyster diagnos av nutida och framtida global ekonomi.

  Finns det några andra som man borde titta på som också haft ganska rätt
  de senaste 5-10 åren om global ekonomi som inte är like skrämmande i sina
  framtidsförutsägelser men som ändå vet vad dom verkar prata om?

  Vi får väl se……

  Magi

 4. hpx83 skriver:

  Till att börja med får jag konstatera att vi har olika åsikter gällande stimulanspaket. Något som ett antal ekonomer kom fram till innan finanskrisen är att Roosevelt troligen förlängde depressionen med 7 år.

  ”Konstgjord andning” är dessvärre exakt vad det låter som. När man slutar ge konstgjord andning så dör patienten ändå, för ”stimulansen” kommer inte magiskt få patienten att börja andas själv. Skillnaden i parallellen är att vad gäller ekonomisk stimulans så tar det resurser från ekonomin i övrigt (om vi inte förutsätter att de som styr kan välja exakt och endast de personer som annars skulle vara arbetslösa, och exakt och endast de resurser som skulle förblivit oanvända), vilket leder till ett förfall av övrig ”icke-stimulans-relaterad” ekonomisk aktivitet. Vidare problem uppstår om man gör detta med lånade pengar, inte bara måste man betala tillbaka dom i framtiden, man devaluerar sin egen valuta medan man håller på.

  Den ekonomiska krisen är dessvärre inte främst skapad av psykologiska faktorer. Ekonomin har drivits i en accelererande spiral, där den konstant har varit tvungen att öka med en given hastighet, annars kraschar den. En vettig ekonomi skulle klara att röra sig i samma fart som förra året – våran gör det inte. Ett system som kräver konstant acceleration kommer vara överkänsligt för minsta tecken på inbromsning, och när det händer så rasar hela korthuset. De grundläggande problemen i USAs, och även till viss del europas, ekonomi är gigantiska. I ett desperat försök att skapa guld ur intet har marknaden reglerats till att acceptera mer och mer skräp som vettiga investeringar. Dessa investeringar har inte givit förväntad avkastning, och nu är det dags att betala notan. Att notan ligger på siffror som säkert kommer motsvara ett helt års totala produktion (världen över) gör det inte mindre skrämmande.

  Obamas åtgärder är ett hopkok av politiker-önskemål, och kommer inte göra ett jota för ekonomin förutom att se till att när allt är sagt och gjort, så är den i ännu sämre skick än innan. Visst är det fint att amerikanska staten rustar upp infrastrukturen, men verkar det logiskt att göra det när ekonomin har sin värsta period sedan andra världskriget? Skatte-inbetalningarna kommer rasa under 2009 och framåt, samtidigt ger sig amerikanska staten ut och shoppar nya broar, vägar, regeringsbyggnader, grön energi (som än så länge är dyrare än annan energi), miljövänliga bilar (trots att amerikanerna köper för mycket bilar). Låter detta som något hållbart, eller som att ekonomin kommer vika sig ännu mer? Läs förslaget så kommer du bli förskräckt över vilken irrelevant smörja de har lyckats kasta in.

  Ekonomer bör inte få styra ekonomin, INGEN bör få styra ekonomin, utan den bör lämnas till privatpersoner. Det gör mig skräckslagen att hela världen utan att ha givit medhåll tvingas se sin egen, och framtida generationers välstånd massakreras av en hög självgoda maktgalningar. Vill du ha namn? Varsågod :

  George Bush
  Barack Obama
  Alan Greenspan
  Ben Bernanke
  Paul Krugman
  Timothy Geithner
  Henry Paulsen
  Samtliga demokrater utom 3 i representant-huset
  Samtliga ansvariga för Federal Reserve i USA
  Gordon Brown
  Isländska regeringen
  Samtliga ansvariga för banker som konsekvent har ignorerat riskbedömningar
  Lagstiftare som hackade sönder alla naturliga säkerhets-mekanismer i marknaden efter Enron-skandalen

  och om vi har otur 2010 kan du lägga
  Mona Sahlin
  Lars Ohly
  Tomas Östros
  till listan.

 5. andersonchris skriver:

  Problemet uppkommer särskilt när ekonomin får styras av människors girighet och irrationella önskningar. Då får man ständiga pendlingar mellan överhettning och lågkonjunktur. De enorma ekomiska kriserna skapas av den förbannade spekulationsekonomin.

  Enklaste sättet att bli förmögen är tyvär inte att producera och tillföra värden till ekonomin utan att kortsiktigt trissa upp det inbillade värdet på olika tillgångar. Därmed får vi dessa cykler av överhettning och lågkonjunktur, överhettning och katastrofer. Vi har egentligen inte lärt något av krisen efter 1920-talet eller 1980-talet.

  Därmed gillar jag Obamas stimulanspaket eftersom det handlar om att tillföra reella värden till samhället som spekulationsekonomin sällan tillgodoser.

  Att efterfrågan har rasat i botten beror på att hushåll, banker och företag har blivit rädda och dragit i handbromsen. Därigenom drabbas alltfler branscher eftersom de inte säljer tillräckligt eller får kapital för att gå runt. Det leder till konkurser, uppsägningar och ännu mer rädsla som leder till mindre konsumtion och påspädning av krisen. Rädslan för krisen blir en självuppfyllande profetia.

  Jämför med Roosevelts berömda uttalande ”We have noting to fear except fear itself.”

  Att marknaden skulle kunna korrigera sig själv i en sådan kraftig nedåtgående spiral är knappast troligt. Det är ju marknadsmekanismerna som har startat både överhettningen och det fria fallet.

  Det var i själva verket passivitet och tron på att marknaden skulle reda ut sig själv som ledde till den stora depressionen på 1930-talet.

 6. hpx83 skriver:

  ”Girighet och irrationella önskningar” ??? Konjunktur-cyklerna, som tidigare nämnts, finns ganska exakt förklarade av Hayek och Mises, och beror snarare på monetära ingrepp i ekonomin, än på marknadsekonomin. För visst är det så att alla dras nedåt när konsumption minskar – men den utsträckning som hela marknaden har felbedömt framtiden gemensamt går inte att förklara på något annat sätt än att manipulation av räntor och ständiga ändringar av regler gör det näst-intill omöjligt att bedriva affärsverksamhet på dagens stats-manipulerade marknader.

  Och återigen – har du läst förslaget?? Det kommer knappast hjälpa ekonomin…Men om man vill välja den sämsta tiden sedan 30-talet till att satsa pengar man inte har så visst …

  Marknaden korrigerar sig själv konstant – men ju längre staten manipulerar desto längre tills saker återvänder till ett stabilt tillstånd. Jag rekommenderar att du läser på lite om recessioner och ”bank runs” i USA under 1800-talet och fram tills Federal Reserve skapades. Sedan dess har staten och centralbankerna konstant lagt sig i ekonomin, vilket har gjort att recessionerna blir längre och längre tills vi når gränsen när vi inte kommer ur den (och vi får uppleva glädjen i att leva i en totalitär stat, såsom Soviet)

  Och staten var inte passiv och trodde inte att marknaden skulle reda ut sig själv på 30-talet. Hoover inledde med att lägga sig i ekonomin, Roosevelt gjorde det i ännu större utsträckning.

  Jag föredrar mina åsikter baserade på fakta.

 7. andersonchris skriver:

  Fakta? Det är väl snarare de vanliga argumenten som man tar till när man av ideologiska skäl vill ha en helt fri marknad.

  Människans psyke är alltför begränsat och kortsiktigt för att människor ska kunna sköta marknaden fritt utan styrning.

  Det krävs ”fotbollsdomare” som är opartiska och har överblick och som kan blåsa i pipan när marknaden går överstyr.

  Depressionen uppstod när Hoover och hans regering ansåg att alla konkurserna var ett sätt för marknaden att reglera sig själv. Således reagerade man inte förrän depressionen var ett faktum.

  Att Roosevelts New Deal skulle ha förlängt depressionen är ett kontroversiellt argument från marknadsliberalt håll men det är inte allmänt vedertaget.

  Obama är naturligtvis angelägen att inte upprepa Hoovers misstag att förhålla sig passiv inför en begynnande depression och jag anser att historien ger honom rätt.

  Annars har du väl argument för att avskaffa domstolar, jurister och polisväsendet också – eftersom människorna kan reglera sig själva med hjälp av knölpåkar?

 8. hpx83 skriver:

  ”Människans psyke är alltför begränsat och kortsiktigt för att människor ska kunna sköta marknaden fritt utan styrning.”

  Tala för dig själv, bara för att du inte kan sköta ”marknaden” bör du inte anta att ingen annan klarar det. Och inga av dina ”fotbollsdomare” kommer någonsin vara opartiska – det räcker med att läsa nyheterna för att inse att det finns politiska agendor bakom varje beslut som staten tar när den lägger si i ekonomin.

  Kontroversiellt eller inte – det finns ingen logik bakom Keynes ”aggregate demand”-teorier förutom i ett enskilt, distinkt fall : När folk stoppar pengar i madrassen (vilket jag tvivlar på att folk gör – de flesta har dem på banken). Och Obama må vara hur angelägen att inte upprepa Hoovers misstag som helst – han kommer definitivt repetera Roosevelts.

  Och nej, jag är inte anarkist, snarare minarkist. Visst håller jag med att det skall finnas lag och ordning, det jag säger emot är korporatism, polito-ekonomi (blandekonomi), nepotism samt att privata intressen tillåts styra över andra människor.

  Eftersom du verkar veta vad du tror på, kan jag rekommendera att du läser ”Economics in One Lesson”, av Henry Hazlitt. Klockar in på runt 200 sidor, skrevs 1946, och är synnerligen aktuell idag. Kostar väl en hundring på lämplig internetbokhandel.

  Problemet med Keynesianismen är att den bygger på ”antaganden”, vilket gör att den inte går att logiskt härleda. Ju fler antaganden, desto mindre sannolikhet att teorin stämmer i verkligheten – och det är ganska stora antaganden som Keynes gjorde.

 9. andersonchris skriver:

  Nu är jag ingen uttalad anhängare av Keynes men…

  Vissa av Keynes antaganden står sig ännu idag och har väl snarast stärkts av historien. Keynes teser byggde ju också på en ingående efterhandsanalys av den stora depressionen.

  Ekonomiska teorier är ofta kraftigt politiserade och ideologiserade men Keynes hade inga ideologiska ambitioner, han var ju framför allt liberal.

  Således ser man att regeringar världen över, oavsett politisk färg, tar till olika stöd- och stimulanspaket för att mildra effekterna av den finansiella krisen.

  Marknaden styrs idag inte av de som tillhandahåller nyttigheter, utan av spekulanter som gör stora vinster på fiktiva värdeförändringar som endast är löst knutna till reella tillgångar. Ett exempel är att bönderna som producerar spannmål får så dåligt betalt att de måste leva på statligt stöd, samtidigt som de som handlar i spannmålsderivat kan göra stora vinster utan att någonsin se ett gryn.

  Det är ofta tygellös spekulation som leder till marknadskollapser. Så har det varit ända sedan den holländska tulpankarusellen på 1600-talet. För att motverka samhällsskadliga effekter av kortsiktig spekulation måste man alltså reglera marknaden.

  Ett exempel är ju att de som oftast drar proppen ur företag och skickar dem i konkurs är de kreditgivare som har försatt sig själva i kris (igen) med spekulativ hantering av krediter.

 10. Kristian Grönqvist skriver:

  Utan att vara ekonom och särskilt kunnig på marknadsekonomi, så förvånar det mig lite att Ni i så hög utsträckning struntar eller förminskar den enskilda individens påverkan av detta. För gör de slag i saken och tar ut sina surt förvärvade slantar, så går det inte längre att spekulera, faktum är att alla pengar i världen inte skulle räcka till om alla amerikaner beslutade sig för att ta ut sina sparslantar på en gång. Så mycket luft är det i systemet.

 11. andersonchris skriver:

  Ett av problemen är att alltför många håller i slantarna nu. Det gäller både konsumenter och kreditgivare.

  En rejäl kreditklämma kombinerad med ett kraftigt minskat konsumentförtroende och social oro på grund av arbetslösheten var huvudingredienserna i den stora depressionen.

  Det är en av anledningarna till att finansministern skäller på bankerna för att de är för snåla med krediter.

  Obamas stimulanspaket innehåller en del klyftiga inslag, bland annat skattesubventioner för köp av bilar och bostäder, vilka är viktiga konjunkturmarkörer.

  Skillnaden nu jämfört med den stora depressionen är att kollapsen kan bli ofantligt mycket större. Som du påpekar finns det enorma mängder fondmedel som kan multiplicera effekterna mångfaldigt.

  Under den stora depressionen fann man också att de länder som klarade sig bäst var de som i stort sett var självförsörjande, medan de som var beroende av internationell handel drabbades mycket svårare. Mycket få länder är i dag självförsörjande och de flesta är helt beroende av internationellt handelsutbyte.

  En finansiell kris sprider sig således som ringar på vattnet över världen, vilket vi har sett sedan Lehman Brothers konkurs. Beslutet att inte stötta Lehmans kommer nog att räknas till Bushregeringens sämsta med tiden.

 12. Kristian Grönqvist skriver:

  Det är just det som är det sjuka, att världens ekonomi är beroende av att någon annan leker med mina pengar och som motiv har att tjäna mer på mina penagar än jag själv. När ”jag” upptäcker det kan ”jag” bli sur.

 13. hpx83 skriver:

  Kristian : Detta är något jag egentligen funderar på om man skall förespråka (att folk tar ut sina pengar). Visst borde systemet baseras på vad individer gör och vill, men det polito-ekonomiska systemet är såpass korrumperat (särskilt i USA) att ingen har egentligen någon makt över sina egna surt förvärvade slantar längre.

  chris : Det här är inte en spekulations-kollaps, sådana skadar endast spekulanterna. Detta är en kollaps av

  1 ) Bankmonopolet i USA
  2 ) Politiskt driven ekonomi
  3 ) USA:s handels-underskott

  Anledningen att ekonomin ”krisar” periodiskt är inte spekulation, det är snarare att ”prissignalerna” förstörs av regulering och tvångsmonopolisering från staten.

 14. andersonchris skriver:

  Bla bla bla

  Visst sker korrigeringar när bubbelekonomin har sprungit iväg – och detta blir lågkonjunkturer.

  Emellanåt inträffar emellertid en ”perfect storm” när alla negativa faktorer sammanfaller och vi får en depression.

  Dagens ekonomiska kris kommer att få den stora depressionen à 1930-talet att blekna om den inte hävs med politiska medel.

  Ditt påstående att marknaden klarar sig utan interventioner är lika realistiskt som att påstå att mänskligheten klarar sig utan läkarvård.

  Diskussionen börjar kännas akademisk nu, när Obamas krispaket är godkänt.

 15. hpx83 skriver:

  Skall jag erkänna ditt ”bla bla bla” som det överlägset bästa logiska argumentet, och följaktligen bordlägga diskussionen?

  När jag stöter på argument jag inte kan motbevisa brukar jag ifrågasätta min egen ståndpunkt, men det kanske tyder på en svaghet från min sida.

 16. andersonchris skriver:

  Nja, den första meningen var en återgivning av dina argument.

  Resten var mina argument.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: