Utländska sexköp engagerar

Diskussionen fortsätter om sexköpslagens giltighet utomlands.

Det är lite ironiskt att den princip som bloggarna reagerar starkast emot, att svensk strafflag gäller för oss även utomlands, är en självklar princip i den svenska straffrätten sedan många år. Det är en viktigt del av den ömsesidiga respekten mellan nationer att man bestraffar illgärningar som de egna medborgarna begår i utlandet – allt annat är medeltida.

Lite oturligt har frågan förmodligen slagits ihop med den senaste tidens integritetsinskränkande lagar och lett till en kraftig motreaktion. Jag kan nämligen inte tänka mig att så många bloggare stöder internationell prostitution eller är omedvetna om de prostituerade kvinnornas lidande.

Debatten visar också att timing, eller brist på timing, är en avgörande faktor i det politiska livet. Att förorda nya förbud medan folket är som mest argt över de potentiella integritetskränkningarna i IPRED-förslaget var nog inte ett typexempel på god timing.

Men det är alltid intressant att få reda på hur andra tänker.

Vidare läsning: SvD och Brottsbalken gäller utomlands.

För tillfället publiceras inga fler kommentarer om detta inlägg. Tack för era bidrag.

Till de som har anfört Holland som exempel så vill jag framhålla följande BBC-artikel: Amsterdam to cut brothels by half , som anger att de holländska myndigheterna nu agerar mot coffeeshops och bordeller eftersom de skapar en grogrund för kriminalitet och förslumning.

Annonser

18 Responses to Utländska sexköp engagerar

 1. Blogge Bloggelito skriver:

  De prostituerades lidanden? Har du träffat någon prostituerad? Vad grundar du ditt påstående på?

 2. andersonchris skriver:

  Faktum är att jag har haft insyn i livsvillkoren för prostituerade och det är ett elände som vi knappt kan begripa: missbruk, övergrepp och slaveri.

  Jag vet att många oinsatta grundar sina uppfattningar om prostituerade på rosenskimrande lögner à la Pretty Woman. Det är naturligtvis bekvämt för den som vill dra nytta av deras utsatta position att tro att det är ett OK yrke.

 3. Blogge Bloggelito skriver:

  _Hur_ har du fått den insynen? Och jag upprepar frågan: har du träffat någon prostituerad?

 4. Landet som Gud glömde skriver:

  Hittills har den ju inte tillämpats på svenska kvinnor som med svenskt medborgaskap köper sex av afrikanska män. Mycket troligt att man även i fortsättningen kommer att se mellan fingrarna när det gäller kvinnors handel av sex och låter dem fortsätta sina ”pilgrimsturer” till det erotiska Gambia.

 5. andersonchris skriver:

  Blogge, jag har träffat prostituerade – bara inte inte som kund, aldrig i livet.

  Allt som vi kan göra för att hjälpa ofria och utsatta människor att bli fria att leva sina egna liv är gott.

  Prostituerade är en av dessa grupper som behöver stöd och hjälp från upplysta och goda människor. Ett universellt förbud mot svenska sexköp är en mycket god del i detta arbete.

 6. andersonchris skriver:

  Landet, jag vet inte hur vanligt det är att svenska kvinnor åker till Gambia för att köpa sexuella tjänster. Dock har jag svårt att tro att de gambiska männen är lika förtryckta och utnyttjade som de kvinnor som handlas med inom Europa.

  Naturligtvis skulle lagen även gälla för kvinnor som köper sex i Gambia, men om det skulle bli så många åtal vet jag inte. Jag vet inte heller om sexköp är olagligt i Gambia så att det redan idag är straffbart i Sverige.

 7. olof den andre skriver:

  kommer det att bli tillåtet för holländska män att köpa sex i Sverige då?? Holländare kan ju i och med detta hävda att eftersom svensk lag gäller i Holland så gäller ju holländsk lag i Sverige och därför må jag då få öppna en bordell. Att sätta likhetstecken mellan människohandel/trafficking och prostitution är ju ett dessväre inte så sällsynt fulgrepp som ni renhetsivarare använder er av, någon heder renderar det inte Er, inte alls..

 8. olof den andre skriver:

  eh, … så du menar att du är en av de ”upplysta och goda” människorna???

 9. andersonchris skriver:

  Olof, alla kan bli mer upplysta och goda än vad de är. För egen del försöker jag åtminstone även om jag kommer till korta inom det mesta.

  Vad gäller första frågan så gäller svensk lag även för nederländska medborgare på svenskt territorium. Förmodligen omfattas de även av delar av nederländsk lag.

  Prostitution har blivit en stor födkrok inom den kriminella världen eftersom straffen är lägre och förtjänsterna väl lika goda som för narkotikahandel.

  Myten om flickan som frilansar som ett ”skojigt” sätt att tjäna pengar är bara en myt. I princip alla prostituerade har missbruksproblem. De flesta har blivit sexuellt utnyttjade som unga och nästan alla styrs av en hallick som tar deras pengar och tvingar dem att jobba.

  Inte så skojigt va?

 10. Blogge Bloggelito skriver:

  Med tanke på att du rapar ur dig en massa floskler av Melissa Farley-typ drar jag slutsatsen att du ljuger, att du faktiskt aldrig har träffat en prostituerad (och än mindre ett någorlunda representativt urval). Till skillnad från oss på den andra sidan debattkanten.

  I verkligheten är det så att prostitution har blivit en stor födkrok i den kriminella världen _tack vare_ förbudet, precis som allt annat begärligt som förbjuds. I verkligheten är det så att de flesta prostituerade inte har någon missbruks- eller övergreppsproblematik.

  Men det är klart att om avsiktligt söker upp de mest skadade personerna i syfte att förvränga verkligeheten, så som Farley med flera gör för att skapa maximal chockverkan, då blir resultatet också därefter. Men man kan inte skapa en egen verklighet.

 11. andersonchris skriver:

  Jag hade aldrig ens hört talas om Melissa Farley innan du nämnde henne i ditt inlägg.

  En god vän till mig gifte sig med en före detta prostituerad som är verksam inom organisationer som hjälper kvinnor ur träsken. Genom dem har jag träffat och lärt känna åtskilliga representanter för detta ”yrke” från flera länder.

  De flesta av dem har avgrundsdjupa själsliga skador, bland annat ett gränslöst självförakt som gör det svårt för dem att hitta styrkan och skälen att bryta sig loss.

 12. Anna skriver:

  Först vill jag inleda med att jag känner en avsky inför prostitution, för att undvika eventuella missförstånd som kan uppstå när man talar om principer. Dessa missförstånd kan särskilt födas när ett kontroversiellt ämne behandlas. Allt som har med sex är ju känsligt för vissa.

  Världen har blivit vriden, eller är det svenska politiker som har fått storhetsvansinne och vill bestämma över hela jordklotet? Hur kan vi svenskar tro att vi kan sätta sig över andra länders suveränitet, kultur, demokrati och rättsskipning och bestämma vilka lagar som ska gälla där?

  Jag är medveten om att vi i grövre brott som mord och krigsbrott utförda på andra platser på jordklotet kan straffa personer som befinner sig i Sverige, men detta öppnar upp för en ny typ av godtycklighet.

  Det finns en enkel regel, och det är att man ska känna till och följa territoriets lagar där man befinner sig. Vilket vi förväntar oss att alla gör som befinner sig inom Sveriges gränser.

  När man tex ska skriva ett affärsavtal skriver man alltid in vilket lands lagar som avtalet gäller under, eftersom lagar vanligtvis skiftar beroende var någonstans man befinner sig i världen. Man skriver aldrig in att 2 länders lagar ska gälla samtidigt!

  Ska man också följa flera länders lagar på samma gång blir det riktigt tokigt och sedan riskera att bli straffad för något som är helt lagligt på ena sidan av gränsen när man sedan passerar gränsövergången till ett annat land! De som kommit upp med det här förslaget har nog inte tänkt särskilt långt vad det egentligen innebär.

  Vad jag vet skiftar tiotusentals lagar från land till land, tex förbud mot homosexualitet, att förtära alkohol, bruk av vissa mediciner, preventivmedel, skatteplanering, bruk av traktorer, abort, oskuld vid giftermål, otrohet, färdas i bil, sex bakifrån, cunnilingus, sjunga sånger, vistas ute på gatorna, bära T-shirt, vara topless på stranden, ha bikini, gå mot röd gubbe etc.

  Tittade lite på i mina ögon galna lagar i Amerika och jag fick mig ett gott skratt, ett axplock: Förbjudet att sätta ut en råttfälla om man inte har jaktkort, I Ventura County får inte katter eller hundar ha samlag utan tillstånd, I Utah har all fordon väjningsplikt för flugor på motorvägarna, göra grimaser till en hund,I Kingville är det olagligt för grisar att para sig på stadens flygplats, I Arkansas har en man rätt att slå sin fru, men bara en gång i månaden, I Dyersburg är det olagligt för kvinnor att bjuda ut en man,i Oregon är det förbjudet för en man att fylla bensin på bilen själv, Ett par som råkar komma åt signalhornet medan de hånglar i en bil, kan sättas i fängelse enligt lag i Liberty Corner, I Washington DC är den enda tillåtna samlagsställningen missionärsställningen, I Alabama får Kvinnor ej inneha sexleksaker. I Texas finns ingen allemansrätt utan där kan man fullt lagligt döda vem som helst som går in på ens mark etc. etc.

  Det finns många tokiga och även välskrivna lagar runt om i världen – det beror på ur vilken vinkel man ser dem, men vi vill inte att de ska gälla här, och hur konstiga de än är är det vår plikt att respektera dem när vi är där, precis som andra länders medborgare måste respektera våra lagar på vårt territorium.

  Jag hade nyss en het diskussion med en väninna och det tog henne flera minuter innan hon insåg att jag nog inte personligen var en förespråkare av prostitution och hon insåg slutligen den juridiska, demokratiska och folkrättsliga principen av denna fråga. Länder byggs av dess lagar.

  Somliga kvinnor och män kanske älskar att gå till prostituerade, andra känner måhända avsky och äckel inför prostitution, och en del är likgiltiga, men det som är kulturellt accepterat i Sverige kanske inte är det någon annanstans och vi ska helt enkelt inte skriva andra länders lagar.

  Oavsett föresatserna är detta inget annat än ett övergrepp på andra länders suveränitet och lagstiftande, och som öppnar upp en dörr som vi aldrig vill ska öppnas.

 13. andersonchris skriver:

  Det var ett imponerande långt inlägg.

  Nationer har rätt att stifta lagar över sitt eget territorium men också över sina egna medborgare.

  Generellt krävs dubbel straffbarhet för att svenskar ska kunna straffas i Sverige för brott begågna utomlands. De flesta länder har likartade strafflagar så det är mycket sällan som något som är brottsligt i Sverige är fullt tillåtet utomlands. Prostitution är ett av de få exemplen där olika länders straffrätt skiljer sig åt.

  Redan idag är grova sexualbrott alltid straffbara i Sverige oavsett lagen i landet där brottet begås. Det är ett fullt riktigt undantag på kravet på dubbel straffbarhet.

  Nu föreslås att göra även köp av sexuella tjänster till ett undantag från kravet på dubbel straffbarhet. Det tycker jag också är fullt rimligt eftersom det inte finns något skyddsvärt intresse. Den enda anledningen till att behålla dagens rättsläge är om man vill underlätta för svensk sexturister, och det kan vi gott strunta i.

  Tyvärr är de principiella frihetsresonemangen fruktlösa eftersom svensk straffrätt redan idag gäller så gott som fullt ut för svenskar utomlands.

  Läs gärna andra paragrafen i andra kapitlet i brottsbalken, där står allt ganska tydligt:

  För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk domstol, om brottet begåtts av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige etc.

 14. olof den andre skriver:

  Bör då det vara tillåtet för holländare att starta bordeler i Sverige, det är ju tillåtet i dera hemländer?? Bör svensk polis vara behjälplig med bevisning i mål som gäller abortturister som återvänder från Sverige till sina hemländer?? Det finns för övrigt gott om prostituerade som inte har missbruksproblem , utan har det som extraknäck, skojigt eller inte. Jag vet.

 15. andersonchris skriver:

  Jag beklagar att min pedagogiska förmåga inte räcker till.

  Det handlar inte om att Sverige ändrar holländsk lag eller att Holland ändrar svensk lag.

  Det handlar om att en medborgare omfattas av sitt hemlands strafflag även när han befinner sig utomlands. Således kan du dömas i Sverige enligt svensk lag för brott som du har begått i Holland.

  Det är inget ovanligt eller unikt för Sverige och det gäller redan idag.

 16. andersonchris skriver:

  Blogge och Olof har frågat om svensk polis bör bistå utländsk polis i att förfölja homosexuella som har flytt till Sverige från länder där homosexualitet är förbjudet.

  Svaret på frågan är självklart nej. Svensk polis ska utreda brott enligt svensk lag, vilket är vad hela diskussionen handlar om. Vad utländsk polis gör i sina länder är deras ensak.

  Man kan väl också vänta sig att Sverige inte kommer att få särskilt mycket bistånd från polisen i länder där sexköp är lagligt men det är en helt annan fråga än om det i princip ska vara straffbart i Sverige.

  Tänka också på att hålla en hövlig ton i kommentarer och exempelvis inte i onödan peka ut särskilda folkgrupper i negativa sammanhang.

 17. christoffer skriver:

  Anderson du glömde nämna det som står efter vad du citerade i brotsbalken ”Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten” DVS om det är LAGLIGT i annat land så döms INTE enligt svänsk rätt.

  Antingen försöker du ljuga med citat eller så är du så lat att du inte ens orkade läsa slut hela paragrafen.

  vilket är det ?

  /C

 18. andersonchris skriver:

  Naturligtvis har jag läst hela paragrafen.

  Jag visade bara på den struktur som lagen har, att brottsbalken sedan länge gäller utomlands och att man kan dömas i svensk domstol enligt svensk lag för brott begångna utomlands.

  Det dubbla straffbarhetskravet, att man normalt inte kan få allvarligare straff än vad som gäller i landet där brottet begås, är lagstiftningtekniskt inte huvudprincipen utan en undantagsregel till huvudregeln att brottsbalken gäller.

  I praktiken är kravet på dubbel straffbarhet akademiskt eftersom straffrätten är ganska likartad världen över. Svenska straffskalor är generellt sett relativt låga, vilket innebär att brottsbalken gäller även för brott begångna i utlandet – det som många oinsatta bloggare har reagerat mot.

  Sedan så finns det några uttryckliga undantag från kravet på dubbel straffbarhet, nämligen vad gäller allvarliga sexualbrott. Som jag har förklarat så tycker jag att det finns skäl att även införa köp av sexuella tjänster i den kategorin av brott som kan straffas i Sverige oavsett hur lagen ser ut på gärningsorten.

  Det är ju faktiskt det hela diskussionen handlar om.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: